Landdieren

Dit is het vierde en voorlopig laatste hoofdstuk van de serie Flora en Fauna, op een veel later moment willen wij de serie nog uitbreiden met “Onderwater leven”, als onderdeel van het deel “Waterdieren” maar voorlopig zijn we nog niet in staat geweest onder water te gaan kijken.Ook deze serie is weer in volgorde van het seizoen gemaakt waarbij meerdere dieren opnieuw kunnen voorkomen. In eerdere foto serie’s zijn al verschillende foto’s gepubliceerd maar we hebben nu getracht alle dieren bij elkaar in een serie te zetten. Ook nu zullen we weer wat bijzonderheden vermelden voor zover wij dat weten.

 • Niagara Falls
Landdieren

 1. Common Ground Squirrel-april-New York. Deze Eekhoorn kwamen we tegen in een parkje in New York. De naam zegt het al, een gewone eekhoorn die in vele gebieden voorkomt en een alles-eter is. Het normale voedsel is nootjes, zaden, bladen en insekten maar in stedelijke gebieden zijn restjes menselijk voedsel ook niet te versmaden. Deze eekhoorn verzameld ook voedsel voor de winter maar houdt geen echte winterslaap. De warmte van de stad zorgt voor extra voedsel. De verschillende soorten Eekhoorns zijn voornamelijk te herkennen aan de grootte, het kleurenpatroon en aan de stand van de staart.
 2. Prairie Dog-april-Badlands South Dakota. De Prairie Dog komt voor in droge zand- en grasachtige gebieden en leeft in grote groepen. Zij maken meerdere holen in de grond waarin zij vluchten als een “vijand” in zicht komt. Als deze wordt gesignaleerd wordt er een fluitend geluid gemaakt en verdwijnt de gehele groep onder de grond. Ze maken gebruik van “wachters” die rond blijven kijken terwijl de rest van de groep zorgt voor voedsel, luiert in de zon of speelt. 
 3. Jong White Tailed Deer-april-Badlands South Dakota. De meest voorkomende “herten soort” die je overal in Noord-Amerika en Canada met name in het voorjaar kan tegen komen. Aan het eind van de winter komen ze uit de bossen om langs de bermen het verse gras te eten. Als een moeder Deer voedsel gaat zoeken laat zij meestal haar jong achter in hoog gras in in struikgewas om later te kunnen voeden.Kenmerkend is het witte vlak bij en aan de onderkant van de staart, jonge dieren hebben nog geen gewei, de vorming begint als een soort horens waarna het tot een middelgroot gewei uitgroeit.
 4. Mountain Goat-april-Mt. Rushmore. De Mountain Goat komt voor in middel hoge- en rotsachtige gebieden. Het is een grazer maar likt ook mineralen af van bemoste rotsen of van stenen uit snelstromende rivieren. Zij leven vaak solitair of in kleine groepjes. Enkele uren na de geboorte kunnen de jongen al rennen, springen en klimmen. Meestal erg schuw en moeilijk te zien tegen de vaak vale rots hellingen. Deze stond te grazen bij de ingang van Mt. Rushmore, de plaats waar de koppen van Amerikaanse Presidenten in de rotsen zijn uitgehouwen.
 5. White Tailed Deer, zie ook nr. 3
 6. Buffalo-mei-Yellowstone National Park. De namen Buffalo en Bison duiden op hetzelfde dier. De Noord Amerikanen noemen het een Buffalo, terwijl Zuid Amerikanen en Canadezen spreken van een Bison. Bij het ontwerpen van de US-dollar bankbiljetten is voorgesteld om de Buffalo als afbeelding op te nemen. Een andere groep vond de Bald Eagle meer een symbool van de US. Uiteindelijk is men gezwicht voor de stelling dat men geen afbeelding op de US-dollar kan zetten van iets waar men mogelijk thuis lekker van eet. Op dollar biljetten treft men dan ook de afbeelding van de Bald Eagle.De Buffalo komt in het wild voor in grote delen van Noord Amerika, zij leven vooral op graslanden en vinden bescherming tegen de winterkoude door hun dikke vacht, die overigens in het voorjaar geheel uitvalt. Het late voorjaar is de paartijd, de geboorte vind vroeg in het voorjaar plaats. In een aantal parken worden aan het eind van de zomer de jongen gescheiden van de ouderen en vervoerd naar andere gebieden om het ras zo zuiver mogelijk te houden. Ze leven in grote kudde’s en trekken zich niets aan van verkeer om zich heen. Het houden van een veilige afstand bij de Buffalo’s is raadzaam omdat zij ondanks hun logge lichaam een snelheid kunnen halen die wij als mensen slechts enkele tientallen meters kunnen volhouden.
 7. White Tailed Deer-mei-Yellowstone NP, zie ook nr. 3
 8. Buffalo kalfje-mei-Yellowstone NP. Heeft al eigen willetje en mot regelmatig door moeder en tante’s op het juiste spoor worden gehouden.
 9. mei-Wolf, Yellowstone NP. De Wolf leeft gewoonlijk in kleine groepen waarbij het Alpha mannetje en vrouwtje als enige in de groep jongen voortbrengen. Het gehuil van wolven is op grote afstanden te horen. De vacht van wolven is dikker dan die van een Coyote, die een opener vacht hebben.(zie ook nr. 51). Het zijn erg sociale dieren die gezamelijk jagen. Alleen bij hardlopen tijdens de jacht staat de staar omhoog. Zij bestrijken een flink gebied vanaf Yellowstone NP naar het noorden.
 10. Buffalo met kalf, mei-Earthquake Lake. Gewoon langs de weg. Zie ook nr. 6.
 11. Big Horn Sheep-mei-Radium Hot Springs. In dit geval een vaste bewoner van het gebied rond Radium Hots Springs waar volop lekker gras is en ook rots achtige gebieden waar zij veilig zijn voor andere roofdieren. In de herfst vechten de mannetjes om de beste plaats in de groep en voeren met hun horens spectaculaire gevechten. De horens zijn gevormd van hetzelfde materiaal als onze haren en nagels en zijn massief en daardoor flink zwaar. Het onderscheid tussen mannetjes en vrouwtjes kan worden gemaakt door de vorm van de horens, die van de mannetjes zijn dikker en verder cirkelvormig naar voren gebogen.
 12. Big Horn Sheep-mei-Radium Hot Springs. In dit geval een vaste bewoner van het gebied rond Radium Hots Springs waar volop lekker gras is en ook rots achtige gebieden waar zij veilig zijn voor andere roofdieren. In de herfst vechten de mannetjes om de beste plaats in de groep en voeren met hun horens spectaculaire gevechten. De horens zijn gevormd van hetzelfde materiaal als onze haren en nagels en zijn massief en daardoor flink zwaar. Het onderscheid tussen mannetjes en vrouwtjes kan worden gemaakt door de vorm van de horens, die van de mannetjes zijn dikker en verder cirkelvormig naar voren gebogen.
 13. Prairie Dogs-mei-Campground in Bannf. Zie ook nr.2
 14. Prairie Dogs-mei-Campground in Bannf. Zie ook nr.2
 15. Prairie Dogs-mei-Campground in Bannf. Zie ook nr.2
 16. Prairie Dogs-mei-Campground in Bannf. Zie ook nr.2
 17. Elk-mei-Campgound Bannf. Een onverwachte gast, deze Elk ook bekend onder de naam Wapiti. Het gewei van een Elk kan uitgroeien tot een breedte van 1.5 meter en kan tot 14 kg zwaar worden. Typisch is dat het gewei elk jaar afvalt en elk nieuw jaar met 1-2 cm per dag kan aangroeien. Het is een schuw dier, die vanaf schemer tot aan het donker vooral zijn eten bij elkaar zoekt. Als de vrouwtjes tijdens het najaar jongen hebben zijn de Elken uiterst gevaarlijk. Zij komen voor in bos-achtige gebieden die afgewisseld zijn met open grasvlakten en meertjes.
 18. Golden Mantled Ground Squirrel-Canadian Rocky Mountains. Deze Eekhoorn soort lijkt op de Chipmunk maar heeft geen doorlopende zwarte strepen op zijn kop. Deze zijn overigens soms moeilijk te zien als je ze niet van boven af geheel kunt zien. Deze dieren leven in middel hoog gelegen gebieden in open conifeer-achtige bossen en aan de voet van berghellingen. In de zomer periode verzamelen zij voedsel en houden zij zich bezig met zonnebaden, houden een middag slaapje en vermaken ons mensen zodra ze ons zien. Ze zijn ook bekend als Copperhead naar de kleur van hun kopje.
 19. Golden Mantled Ground Squirrel-Canadian Rocky Mountains. Deze Eekhoorn soort lijkt op de Chipmunk maar heeft geen doorlopende zwarte strepen op zijn kop. Deze zijn overigens soms moeilijk te zien als je ze niet van boven af geheel kunt zien. Deze dieren leven in middel hoog gelegen gebieden in open conifeer-achtige bossen en aan de voet van berghellingen. In de zomer periode verzamelen zij voedsel en houden zij zich bezig met zonnebaden, houden een middag slaapje en vermaken ons mensen zodra ze ons zien. Ze zijn ook bekend als Copperhead naar de kleur van hun kopje.
 20. Golden Mantled Ground Squirrel-Canadian Rocky Mountains. Deze Eekhoorn soort lijkt op de Chipmunk maar heeft geen doorlopende zwarte strepen op zijn kop. Deze zijn overigens soms moeilijk te zien als je ze niet van boven af geheel kunt zien. Deze dieren leven in middel hoog gelegen gebieden in open conifeer-achtige bossen en aan de voet van berghellingen. In de zomer periode verzamelen zij voedsel en houden zij zich bezig met zonnebaden, houden een middag slaapje en vermaken ons mensen zodra ze ons zien. Ze zijn ook bekend als Copperhead naar de kleur van hun kopje.
 21. Red Squirrel-mei-Lake Louise. Ook bekend als de Pine Squirrel of Chickaree leeft deze soort in gemengde- en conifeer achtige bossen en zal zodra het in de gaten heeft dat er mensen zijn er door middel van geluid, op de grond stampen of met zijn staart zwaaien er alles aan doen om je te laten vluchten. Helaas vluchten mensen niet zo snel dus gaan ze dan maar gelaten verder met het verorberen van voedsel of het klaar maken en verbergen van voedsel voor de winter. De omhoog gebogen staart is een van de kenmerken van deze soort.
 22. Red Squirrel-mei-Lake Louise. Ook bekend als de Pine Squirrel of Chickaree leeft deze soort in gemengde- en conifeer achtige bossen en zal zodra het in de gaten heeft dat er mensen zijn er door middel van geluid, op de grond stampen of met zijn staart zwaaien er alles aan doen om je te laten vluchten. Helaas vluchten mensen niet zo snel dus gaan ze dan maar gelaten verder met het verorberen van voedsel of het klaar maken en verbergen van voedsel voor de winter. De omhoog gebogen staart is een van de kenmerken van deze soort.
 23. Hoary Marmot-mei-Lake Medicin. De Hoary Marmot heeft een bijzondere eigenschap. Alles alle andere dingen om te overleven niet helpen, dan maar slapen. In de Canadian Rockies kan hun “winterslaap” duren van begin september tot eind mei, zo’n 9 maanden dus. In de zomerperioden moet dan wel veel gegeten worden om voldoende vet reserves op te bouwen. De Hoary Marmot heeft niet veel vijanden maar valt soms wel ten prooi aan de Golden Eagle, de Grizzly en de Wolverine. Ze leven in sub-alpine rotsgebieden aan de voet van steile hellingen en alpine graslanden waar ze zich voeden met alpinen planten. Ook bekend onder de namen: Mountain Marmot, Whistler en Rockchuck.
 24. Hoary Marmot-mei-Lake Medicin. De Hoary Marmot heeft een bijzondere eigenschap. Alles alle andere dingen om te overleven niet helpen, dan maar slapen. In de Canadian Rockies kan hun “winterslaap” duren van begin september tot eind mei, zo’n 9 maanden dus. In de zomerperioden moet dan wel veel gegeten worden om voldoende vet reserves op te bouwen. De Hoary Marmot heeft niet veel vijanden maar valt soms wel ten prooi aan de Golden Eagle, de Grizzly en de Wolverine. Ze leven in sub-alpine rotsgebieden aan de voet van steile hellingen en alpine graslanden waar ze zich voeden met alpinen planten. Ook bekend onder de namen: Mountain Marmot, Whistler en Rockchuck.
 25. Grizzly-mei-Icefield Parkway – Canadian Rockies. Het lievelings beertje van Tita. Het ultieme symbool van de wildernis. De Grizzly is weliswaar een omnivoor maar voedt zich voornamelijk met plantenwortels, bessen en kadavers van ander wild. Aan het eind van de zomer zijn ze vaak te vinden langs zalmrijke snelstromende rivieren waar ze de zalmen uit het water vissen om voldoende vetreserves op te bouwen voor de winter. De vacht kan in kleur verschillen van licht-tot donder bruin, vandaar de naam Brown Bear, zoals die ook genoemd wordt. Gedurende de verschillende seizoenen migreert de Grizzly van laag gelegen grasvelden tot alpine gebieden waar hij z’n winterslaap doet in holen die hij elk jaar opnieuw graaft. De Grizzly is goed herkenbaar aan de bult die hij direkt achter de kop op zijn rug heeft. Een Grizzly met cubs (jongen) is uiterst gevaarlijk, er zijn verschillende theorieen hoe je gedrag dan moet zijn maar het beste is om elkaar te ontlopen. Een Grizzly of Black Bear (nr. 29) die al eens mensen heeft verwond en bloed heeft geroken wordt helaas afgemaakt om verdere aanvallen op mensen te voorkomen.
 26. Least Chipmunk-mei-Lake Louise. Dit is de kleinste Eekhoorn soort die hier leeft en neemt genoegen met die plaatsen die nog niet door anderen worden ingenomen. Het zijn schattige diertjes en leven in struikgewas, op campings, conifeerbossen en in middel hoog gelegen rotsgebieden en meeroevers. Herkenbaar aan de zwarte strepen die ook over hun kop doorlopen.
 27. Least Chipmunk-mei-Lake Louise. Dit is de kleinste Eekhoorn soort die hier leeft en neemt genoegen met die plaatsen die nog niet door anderen worden ingenomen. Het zijn schattige diertjes en leven in struikgewas, op campings, conifeerbossen en in middel hoog gelegen rotsgebieden en meeroevers. Herkenbaar aan de zwarte strepen die ook over hun kop doorlopen.
 28. Least Chipmunk-mei-Lake Louise. Dit is de kleinste Eekhoorn soort die hier leeft en neemt genoegen met die plaatsen die nog niet door anderen worden ingenomen. Het zijn schattige diertjes en leven in struikgewas, op campings, conifeerbossen en in middel hoog gelegen rotsgebieden en meeroevers. Herkenbaar aan de zwarte strepen die ook over hun kop doorlopen.
 29. Stone Sheep-juni-Liard River Hwy. Familie van de Big Horn Sheep (zie nr. 11-12), voornaamste verschil is de kleur van de vacht, deze is donkerder dan de Big Horn. Stone Sheep likken vaak mineralen op van stenen naast de weg en asfaltstroken. Op de foto is het verschil in horens zichtbaar tussen mannetje en vrouwtje. Mannetjes horen loopt verder cirkelvormig door.
 30. Black Bear-juni-Liard River Hwy. De Black Bear is de meest in het wild voorkomende beer in Noord Amerika, Canada en Alaska. Regelmatig zie je deze met of zonder cubs (jongen) langs de berm gras en/of boterbloemen eten. Hij is kleiner dan de Grizzly maar niet minder gevaarlijk. Het zijn uitstekende klimmers, dus in een boom klimmen om te vluchten is niet verstandig. De vacht is voornamelijk donkerbruin tot zwart, maar er zijn ook lichtere varianten van kaneelkleurig tot bijna wit aan toe. Deze laatste soort de Kermodei beer komt alleen voor in het gebied rondom Terrace maar wordt niet vaak gesignaleerd. Overwinterende Black Bears zijn in staat hun eigen afval produkten inwendig te recyclen tot een proteine rijk produkt dat gebruikt wordt als voedsel tot zij wakker worden uit hun winterslaap. Het voedsel bestaat net als bij Grizzly’s uit wortels, bessen, grassen, kadavers en zalmen. Ze leven in bossen, woeste gebieden, alpine weiden en ook op lawine hellingen, waar ze ook hun holen kunnen graven.
 31. Pine Squirrel-juni-Teslin Lake. Zie ook Red Squirrel, nr. 21-22
 32. Pine Squirrel-juni-Teslin Lake. Zie ook Red Squirrel, nr. 21-22
 33. Common Porcupine-juni-Alaska Highway. In tegenstelling tot wat de mythe zegt zijn het niet de ca. 30.000 stekels die voor afweer tegen vijanden zorgt maar het bliksem snel heen en weer bewegen van de staart. Stekelvarkens zijn uitstekende klimmers die o.a. hun voedsel zoeken onder de bast van bomen, de hars laag heeft een hoog suiker gehalte. Om hun noodzakelijke zout gehalte op peil te houden knagen zij ook aan oude rubber banden, houten bijl stelen, toilet zittingen en zelfs aan bergschoenen. Wandelaars, opgepast, zet Uw schoenen binnen.
 34. Common Porcupine-juni-Alaska Highway. In tegenstelling tot wat de mythe zegt zijn het niet de ca. 30.000 stekels die voor afweer tegen vijanden zorgt maar het bliksem snel heen en weer bewegen van de staart. Stekelvarkens zijn uitstekende klimmers die o.a. hun voedsel zoeken onder de bast van bomen, de hars laag heeft een hoog suiker gehalte. Om hun noodzakelijke zout gehalte op peil te houden knagen zij ook aan oude rubber banden, houten bijl stelen, toilet zittingen en zelfs aan bergschoenen. Wandelaars, opgepast, zet Uw schoenen binnen.
 35. Red Squirrel-juni-Moose Creek, zie ook nr. 21-22
 36. Moose-juli-Hope. Het grootste rendier ter wereld is erg schuw en is in staat om tot 4 meter diep in meren te duiken om waterplanten te vinden die rijk zijn aan mineralen en zouten. Tevens ontsnappen ze hierdoor aan vervelend bijtende insekten. Moose knagen aan planten en bomen, eten schors en grazen op gras gebieden. Hun lange poten stelt ze in staat om door kuilen en diepe sneeuw te lopen zonder al te veel energie te verspillen. Ze leven vooral in de buurt van meren, stormende rivieren, valleien en gemengd niet al te oud bosgebied. Als ze jongen hebben zijn ze weer waakzaam.
 37. Moose-juli-Hope. Het grootste rendier ter wereld is erg schuw en is in staat om tot 4 meter diep in meren te duiken om waterplanten te vinden die rijk zijn aan mineralen en zouten. Tevens ontsnappen ze hierdoor aan vervelend bijtende insekten. Moose knagen aan planten en bomen, eten schors en grazen op gras gebieden. Hun lange poten stelt ze in staat om door kuilen en diepe sneeuw te lopen zonder al te veel energie te verspillen. Ze leven vooral in de buurt van meren, stormende rivieren, valleien en gemengd niet al te oud bosgebied. Als ze jongen hebben zijn ze weer waakzaam.
 38. Jonge Grizzly- juli-Kenai Peninsula. Zie ook nr. 25.
 39. Wood Bison en jonge Wood Bison – juli – Kenai Peninsula. Voor de Wood Bisons geldt hetzelfde als voor de Buffalo’s (zie nr. 6) De verschillen zitten voornamelijk in het leefgebied, meer bosrijke gebieden en de grootte. De Wood Bison heeft daarbij een wat dikkere vacht en ook de jonge Wood Bisons zijn meer behaard dan hun Amerikaanse tegenhangers.
 40. Wood Bison en jonge Wood Bison – juli – Kenai Peninsula. Voor de Wood Bisons geldt hetzelfde als voor de Buffalo’s (zie nr. 6) De verschillen zitten voornamelijk in het leefgebied, meer bosrijke gebieden en de grootte. De Wood Bison heeft daarbij een wat dikkere vacht en ook de jonge Wood Bisons zijn meer behaard dan hun Amerikaanse tegenhangers.
 41. Caribou-juli-Kenai Peninsula. De Caribou, beter bekend als Rudolph van de Kerstman, is een van de gevaarlijkste rendieren. In het plaatsje North Pole in Alaska waar de Kerstman woont staan enkele van deze dieren achter zeer zware dubbele hekken. Ze migreren over zeer grote afstanden. Tijdens gevechten tussen rivaliserende mannetjes komt het regelmatig voor dat de geweien in elkaar haken en niet meer los komen waardoor ze een zekere dood tegemoet gaan.Ze leven vooral in oude dennenbossen en sub-alpine en alpine toendra’s. Korstmossen maken in de winter een groot deel uit van hun dieet, terwijl zij tijdens de migratie veel grassen eten.
 42. Black Bear-juli-Kenai Peninsula, zie ook nr. 30.
 43. Jinge Grizzly-Juli-Kenai Peninsula, zie ook nr.25.
 44. Jinge Grizzly-Juli-Kenai Peninsula, zie ook nr.25.
 45. Kudde Bisons-Juli-Kenai Peninsula. Zie ook Buffalo’s nr. 36.
 46. Common Ground Squirrel-juli-Polar Cirkel. Zie ook nr. 1
 47. Common Ground Squirrel-juli-Polar Cirkel. Zie ook nr. 1
 48. Common Ground Squirrel-juli-Polar Cirkel. Zie ook nr. 1
 49. Northen Flying Squirrel-juli-Teslin Lake. Deze Eekhoorn soort zweeft simpel van boom tot boom en heeft zijn nest in de bomen. Om voedsel te zoeken en te paren verlaten ze het nest en gaan naar de grond. Ze leven van allerlei soorten voedsel, bessen, zaden, nootjes en ook bepaalde paddestoel soorten. Ze zijn vooral te vinden in al wat oudere dennenbossen.
 50. Least Chipmunk-juli-Dease Lake Tanzilla River. Zie ook 26-27-28.
 51. Coyote-juli-Hwy 37-Cassiar Highway. De Coyote heeft een wat minder dikke vacht dan de eerder beschreven wolf. Hij heeft een wat slanker lijf en het zijn opportunistische alles-eters. Komen soms voor in kleine losse groepjes maar jagen meestal alleen. Wachten zoms af of andere dieren een prooi hebben om vervolgens ervan mee te profiteren. Eten vis en vlees. Ze leven in gemengde bossen, op weide gebieden maar zijn soms ook in de buurt van landbouw gebieden te vinden. Ze worden ook Prairie Wolf of Brush Wolf genoemd, dit laatste door hun borstel achtige vacht.
 52. Juli-Hwy 37-Cassiar Highway, Black Bear, zie ook nr. 30.
 53. Juli-Hwy 37-Cassiar Highway, Black Bear, zie ook nr. 30.
 54. Hoary Marmot-juli-Salmon Glacier – Hyder. Zie ook nr. 23-24.

Reacties zijn gesloten.