Waterdieren

Wij hebben deze serie Waterdieren genoemd waarbij we geen onderscheid hebben willen maken tussen dieren die in en dieren die voornamelijk op het water leven. De vraag of wellicht dieren in een andere serie thuis horen ligt dan ook volledig open. Ons doel is om U, onze lezers, die dieren te laten zien die wij tijdens onze reis tegen komen.
Ook voor deze serie geldt dat wij hebben geprobeerd middels boekjes en brochures enkele bijzonderheden, dus absoluut niet volledig, te weten te komen om deze met U te kunnen delen. Zoals ook op de eerder gepubliceerde pagina kunt U de foto’s bekijken en vervolgens aan de hand van het fotonummer naar beneden scrollen om deze bijzonderheden te kunnen lezen. De eerlijkheid gebied ons te zeggen dat wij heel veel dank verschuldigd zijn aan ons trouwe website-support team Sandra en Rene, die niet alleen met raad maar zeker ook met daad ons terzijde staan.

 • Van Niagara naar het Westen
Waterdieren

 1. Canadian Goose, april, deze ganzen lagen bij de Niagara Falls op een groot grasveld, je komt ze overal in Noord Amerika en Canada tegen, paren blijven hunleven lang bij elkaar en krijgen elk jaar 2-11 jongen. In de zomer vooral in het Noorden, in de winter in het Zuiden, in de schemer vliegen ze met tientallen in V-formatie terug naar het water.
 2. Scooters, april, Niagara Falls, zoals de naam al zegt, gewone eenden, er zijn enkele tientallen soorten die alleen door echte kenners uit elkaar gehouden kunnen worden aan de hand van verenpatroon en kleuren, migratie van Noord Amerika tot Mexico, krijgen 5-8 jongen elk jaar.
 3. Harlequin Duck, mei, Panorama Mountain Village, leven altijd in (snel)stromende rivieren, migreren uitsluitend als geen stromend water voor handen is, het paar gedrag is bijzonder, hiervoor duiken de partners onder water, de eieren worden gewoon in nesten gelegd boven water, waarna het mannetje weer verdwijnt tot het volgende seizoen.
 4. als 3.
 5. als 3.
 6. als 1.
 7. King Salmon, juni, Susitna Landing, de Chinook of King Salmon is de grootste zalm die hier leeft, kan tot ca. 150 cm lang worden en 57 kg wegen. Vanuit de Pacific Ocean leggen ze in het derde levensjaar bijna 1500 km stroomopwaarts af om terug te keren naar hun geboorteplaats om eieren af te zetten. Na deze monstertocht zijn de dieren dusdanig verzwakt dat ze overlijden, ook tijdens de tocht worden ze door zowel vissers als beren gevangen.
  Om de Chinook voor uitsterven te beschermen mag slechts enkele weekenden per jaar erop worden gevist en mag slechts 1 exemplaar per dag per vergunninghouder worden behouden.De vergunningen zijn behoorlijk prijzig ($ 30,– per dag) maar de prijs weegt ruimschoots op tegen de inkomsten als de vis wordt verkocht.
 8. Herring Gull, juni, Susitna Landing, komt zowel in zoet- als zout water gebieden voor, migrate van Noord-Amerika tot aan Mexico, leeft in kolonies en voedt zich met zowat alles wat eetbaar is.Elk jaar wordt een nieuw nest gemaakt voor 2-3 eieren.
 9. Mallard, juni, Sterling River,deze lijkt sterk op onze eenden, zowel male als female, beperkte migratie zolang er voedsel is blijven ze daar, komen terug naar de geboorteplaats, leggen 1 x per jaar 7-11 eieren, waarna het mannetje weer vertrekt.
 10. Halibut, juni, Homer, de Halibut Capital of the World. De heilbot wordt hier in juni/juli/augustus in grote hoeveelheden gevangen, kleiner dan 10 kg worden ze als te klein terug gegooid in zee. Er is een competitie en er zijn flinke geldprijzen te winnen voor de grootste per week en over de gehele periode, zelfs weddenschappen worden afgesloten op het uiteindelijk grootste gewicht. Afgelopen jaar was de zwaarste heilbot 357 lbs, dus zo’n 162 kg. Ook hiervoor is een visvergunning nodig, $ 20,- per dag en men mag er maximaal 2 per vergunning meenemen.
 11. Red Salmon, Sockeye, juli, Homer, de Red Salmon is ook een zeer geliefde vis en gaat eveneens stroomopwaarts om eieren af te zetten op de geboorteplaats. Ook hier geldt een vergunning systeem voor, beren houden zich daar echter niet aan. Voor de Natives zijn deze beperkingen niet van toepassing, zij maken o.a. gebruik van “Viswielen” en grote schepnetten om de springende zalmen te vangen. De zalmen worden zowel vers, gerookt, gestoomd en gedroogd gegeten. Om uitsterven tegen te gaan zijn er op verschillende plaatsen zalm kwekerijen waarin de eieren kunstmatig worden bevrucht en de jonge zalmen zodra ze voldoende groot zijn weer worden terug gezet in zee.
 12. als 8.
 13. als 8.
 14. Rhino Puffin en Horned Puffin, Seward, voor alle Puffin’s geldt dat ze beperkt migreren, blijven aan noordelijke kosten waar open water is. Nestelen op rotsachtige steile kusten in, liefst in kloven tot 1 meter waar een nestkamer wordt gebouwd, leggen 1 ei per jaar. In tegenstelling tot andere zee vogels die meestal 1.5 – 3 meter boven het zee oppervlakte komen, vliegen deze vaak tot 9 meter hoogte boven het zee oppervlakte.
 15. als 14.
 16. als 14.
 17. als 14.
 18. Sea Otter’s, Seward, juli, de zee otter is een bedreigde diersoort. Het is het kleinste zee zoogdier en leeft dankzij zijn vacht zijn gehele leven in het koude water van de North Pacific. Deze vacht heeft meer dan 150.000 haren per vierkante cm waardoor deze zeer waardevol is voor handelaren. Jonge zee otters liggen vaak op de buik van de moeder’s en houden zich tijdens de duik naar de bodem vast aan de moeder. Ze leven van o.a. schelpdieren, krabben en octopussen. Om de schelpen te open nemen ze een stuk steen mee van de bodem die ze op hun buik leggen en hierop de schelpen kapot slaan. Een vrouwelijke zee otter wordt ca. 120 cm lang en kan ca. 34 kg zwaar worden, terwijl de jonge zee otter bij de geboorte ook al zo’n 60 cm lang is maar slechts 2.3 kg weegt.
 19. Als 18.
 20. Als 18.
 21. Orca – Killer Whale, juli, Seward, De Orca of Ar’ug is de grootste uit de familie van de dolfijnen familie en heeft tanden. Er zijn in de North Pacific drie soorten, de residenten, die in familie groepen leven, de passanten die in kleine groepjes rond trekken en de off shore soort die verder van de kust leeft. Alle maken ze tijdens de jacht op voedsel gebruik van echo om voedsel te vangen. De mannelijke Orca kan 9 meter lang worden en tot 5.600 kg wegen, de vrouwelijke soort 7.9 meter lang en 3.800 kg, bij de geboorte zijn ze ca. 2.4 meter lang.
 22. Steller’s Sea Lion, juli, Seward deze zeeleeuw is de grootste uit de familie van de zeeleeuwen en leeft het gehele jaar in de North Pacific, ze leven in groepen en voeden zich met vis die ze voornamelijk in de avonduren vangen. De rest van de dag luieren ze wat op rotsen. De laatste 30 jaar is de populatie met 80% afgenomen als gevolg van de jacht en is dus een bedreigde diersoort geworden.Een mannelijke zeeleeuw kan 3.3 meter lang worden en 1.100 kg gaan wegen, de vrouwtjes worden zo’n 2,7 meter lang en wegen maximaal 360 kg. Bij de geboorte zijn ze ongeveer 90 cm lang en wegen dan ca. 18 kg. De Winag (Native naam) was de belangrijkste bron van voedsel voor de Alutiiq’s ( de oorspronkelijke native’s van de Aleoeten eilanden groep).
 23. Pigeon Guillemot-juli-Whittier, deze  watervogel was voor de ramp met de Exxon Valdez in flinke aantallen aanwezig maar is een van de vogels die nog nauwelijks hersteld is hiervan. De National Park rangers houden regelmatig tellingen en hebben een zeer kleine toename van het aantal PG’s geconstateerd maar het zal nog decennia duren voor een volledig herstel gerealiseerd zal zijn. De PG’s zijn uitermate gevoelig voor vervuiling door olie.Dat wij deze watervogel konden fotograferen komt niet dagelijks voor.

Naschrift:
De ramp met de Exxon Valdez in 1989 heeft flinke schade toegebracht aan het milieu van de North Pacific.
In een periode van 14 dagen is bijna 2100 km kustlijn licht tot zwaar (ca. 320 km) verontreinigd en was zichtbaar tot een afstand van ruim 750 km vanaf de plaats van de ramp.
Er worden nog steeds status rapporten gemaakt waarin het herstel wordt beschreven.
Er wordt daarbij onderscheid gemaakt of bekend is in welke hoeveelheden en waar dieren aanwezig waren, maar ook in welke staat kust gebieden zich voor de ramp bevonden.
Een paar voorbeelden hiervan zijn:
Niet of nauwelijks hersteld: de Pigeon Guillemot en de Pacific Herring.
Herstellende: o.a. Orca’s, Sea Otters, diverse mossel soorten, Harlequin Ducks en kustgebieden.
Hersteld: Bald eagles, verschillende eenden  soorten(Common Loons en Murres), Cormorants, Harbor Seals, River Otter’s en verschillende zalm soorten.
Herstel onbekend: Kleine eenden soorten (Murrelets), Rock Fish, Cutthroat Trout en getijde leven.
(Helaas weten we soms geen NL namen en noemen dan ook de lokale namen)

Reacties zijn gesloten.