Vliegende dieren

Alweer een hoofdstuk uit de serie Flora en Fauna. Dit maal vliegende dieren, dat wil niet zeggen dat er bij de waterdieren geen vliegende dieren zijn maar in dit kader voornamelijk op het land levende dieren, die weliswaar zich vaak voeden met in- en op water levende dieren maar normaal gesproken niet op het water verblijven.
Ook hier weer meerdere foto’s van dezelfde dieren maar in verschillende omstandigheden en op verschillende tijdstippen gemaakt. Even naar beneden scrollen naar hetzelfde fotonummer voor de eventuele uitleg.
De eerste twee foto’s zijn gemaakt in Wabasha waar een Eagle Center is waar Eagle’s die niet meer in de natuur kunnen leven worden opgevangen. De overige foto’s zijn in het “wild” genomen.

 • Verder naar het westen, deel 1
Vliegende dieren

 1. Golden Eagle, april, Wabasha Eagle Center –De Golden Eagle is een prachtige en sterke vogel die voornamelijk leeft in in rots-achtige gebieden met steile wanden, ook komen ze wel voor in bosrijke gebieden maar meestal zijn er dan rotsen in de buurt. Zij nestelen op de steile wanden en bouwen jaar na jaar hun nest uit. Alhoewel ze soms alleen zijn komen ze in de parings tijd weer samen, jagen tezamen, zorgen zij voor het nest en wisselen elkaar af tijdens de broedtijd waar zij waken over hun (meestal twee) eieren. Zowel mannetje als vrouwtje hebben dezelfde “gouden” verentooi en zeker vliegend in de zon is dat goed zichtbaar. Samen in een vlucht is een prachtig gezicht waarbij ze al jagend prooien vangen die de groote van een kleine haas kunnen hebben.De spanwijdte kan uitgroeien tot zo’n 2.1 meter.De Golden Eagle heeft een hekel aan water en heeft daarom zelden vissen als prooi.
 2. Bald Eagle, april, Wabasha – Ook de Bald Eagle is een mooie sterke vogel, die in tegenstelling tot de Golden Eagle, juist te vinden is in water rijke gebieden, langs de kust maar ook bij stromende rivieren en meren. Zij nestelen meestal in hoge bomen en hun jaarlijks gebruikte nest kan uitgroeien tot zeer groot met een gewicht tot 450 kg, samengesteld uit takken, botten van prooi dieren en ander materiaal. Hoewel de Bald Eagle normaal ook slechts een levenspartner heeft komt het voor dat als er geen broedsel (twee eieren) komt er van partner gewisseld wordt in het volgende seizoen. De paringsdans van de Bald Eagle is heel speciaal, een van de partners gaat onderste boven vliegen en tezamen vallen zij dan als het ware naar beneden, waarna zij de val onderbreken en de vlucht weer voortzetten. De Bald Eagle is heel herkenbaar aan de witte kop en de witte staartveren, die in vlucht meer dan een kwart cirkel vormen. Het voedsel is voornamelijk vis, maar ook eenden zijn een geliefde prooi. Zij duiken van grootte hoogte naar beneden en sleuren hun prooi in hun klauwen mee tot de plaats waar zij op hun gemak kunnen eten. De Bald Eagle is een lange tijd bedreigd met uitsterven door het gebruik van DDT, andere pesticiden en de jacht, maar sinds het verbod hierop hebben zij een uitstekende comeback gemaakt.De spanwijdte is ook max. 2.1 meter.
 3. Robin, april, Mitchell (SD) De Robin is een veelvuldig voorkomende vogel die duidelijk herkeenbaar is aan de rode borst. Het is een territoriale vogel die zich voedt met insekten, wormen, fruit en bessen. Zij kunnen tot 28 cm grootte uitgroeien De Robin kan met name in het voorjaar uren lang zingen en komt ook voor in bevolkte gebieden, soms tuinen waar zij hun komvormige nesten bouwen. De Robin’s broeden soms 2 tot 3 maal per jaar met telkens 4-7 eieren.
 4. Western Meadowlark, april, Badlands NP. Deze voornamlijk geel gekleurde vogel is regelmatig te zien op paaltjes langs de weg en open grasvelden, gedurende de periode april-juni zingen de mannetjes het hoogste lied om de broedtijd aan te kondigen. De vrouwtjes maken komvormige nestjes, het liefst in dorre grasvelden om zodoende vrijwel onzichtbaar te worden in de omgeving.Het voedsel bestaat voornamelijk uit insekten en zaden.
 5. Ruffed Grouse, april, Custers State Park. Deze kip-achtige vogel is in staat om zich voor te doen als een kalkoen en gaat in het voorjaar op boomstammen of drums staan en zet zijn staartveren uit als een pauw om zich aantrekkelijk te maken voor vrouwtjes. De vrouwtjes bouwen een nest op de grond  en leggen 9-12 eieren elk jaar. Ze blijven het gehele jaar door in hetzelfde gebied waar ze naar voedsel blijven zoeken, in de winter groeien er extra borstel-achtige veren aan de voeten om als sneeuwschoenen te dienen. Als de sneeuw dik genoeg is maken ze een gat in de sneeuw om daarin te overnachten.
 6. Robin, april, Cody, als nr. 3
 7. Woodpecker, mei, Yellowstone NP. De Woodpecker familie is zeer uitgebreid maar heeft voldoende algemene kenmerken, de exacte naam van deze hebben we nog niet kunnen vinden. Algemeen voorkomend in bos-achtige gebieden, nestelen in gaten die door de partners in bomen gemaakt worden. Paren blijven het gehele jaar door bij elkaar en broeden elk jaar, meestal op 2-6 eieren. De Woodpeckers leven het gehele jaar door in hetzelfde gebied waar ze leven van insekten, zaden en vetbollen die door rangers en vogel liefhebbers worden opgehangen.
 8. Robin, mei, Radium Hot Springs, als nr. 3
 9. Gray Jay, mei, Banff Gondola Top. Deze vogel is ook bekend onder de namen Canada Jay of Whiskey Jack en is erg brutaal. Ze leven in mid-alpine gebieden voornamelijk op conifeer achtige bomen en schuwen niet om eten van tafels op te pikken of op je hand te komen als je rozijnen of nootjes voert. Eten dus ongeveer alles wat eetbaar is. In tegenstelling tot andere vogels leggen en broeden ze hun 3-4 eieren uit aan het einde van de winter in een komvormig nest waarbij beide partners de jongen afwisselend voeden. Voor de winter verzamelen ze voedsel die ze in de bast van bomen opslaan. Meestal leven ze in familie groepen van 3-5 vogels.
 10. Common Raven, mei, Banff . De Raaf is de meest zichtbare en voorkomende vogel in Noord-Amerika en je komt ze dan ook overal en in alle maten tegen. Wordt gezien als een intelligente vogel en leert snel. Leeft met dezelfde partner voor jaren en voornamelijk in groepen. Is erg sociaal en geeft andere raven aan waar voedsel te vinden is. Maakt een vlak nest dat vele jaren achter elkaar wordt gebruikt om 4-6 eieren uit te broeden Leeft  van insekten, fruit, kleine dieren en ruimt kadavers op.
 11. Bald Eagle in vlucht, mei, Lake Louise. Zie nr. 2
 12. Gray Jay, mei, Lake Louise, zie nr. 9
 13. Gray Jay, mei, Lake Louise, zie nr. 9
 14. Steller’s Jay, juni, Mc. Leese Lake. De Steller’s Jay is genoemd naar de Arctic explorer Georg W. Steller die deze vogels voor het eerst heeft ontdekt aan de kust van Alaska. Het is een zeer schuwe vogel die leeft aan de voet van heuvels, voornamelijk in conifeer-achtige gebieden. Ondanks de schuwheid zijn ze onverbetelijke dieven van voedsel resten in parken en op campings die onbeheerd worden achter gelaten. Ze zijn partners voor het leven en broeden elk jaar in een komvormig nest, waarbij ze 3-5 jongen groot brengen, die ze ook de winter door blijven begeleiden en leren hoe ze voedsel moeten vinden.
 15. Robin, juni, Liard River Hot Springs. Zie ook nr. 3
 16. Bald Eagle, juni, Alaska Highway. Zie ook nr. 2
 17. Northern Shrike, juni, Moose Creek. Kleine roofvogel die zich voordoet als zangvogel. Kan langere tijd stil zitten om een mogelijke prooi gade te slaan. Is niet sterk genoeg om een prooi met z’n poten vast te houden en pint daarom prooien vast op punten van omheiningen, lange stekels of een ander scherp object om vervolgens te kunnen eten. Wordt ook wel Butcher Bird genoemd. Paren bouwen samen een komvormig nest en er worden 4-6 eieren per jaar uit gebroed. Afhankelijk van de beschikbaarheid van voedsel, grote insekten, kleine vogels en bijv. Muizen. In de winter trekken ze rond.
 18. Swallowtail, juni, Dawson City. Deze vlindersoort komt voor in de Yukon en leeft op wegbermen, langs stromende rivieren en in de bossen. Kan vliegen met een gematigde snelheid en op verschillende hoogten. Leeft in de buurt van cottonwood, wilgen en espen waar ze ook hun voornaamste voedsel vandaan halen.
 19. Swallowtail, juni, Dawson City. Deze vlindersoort komt voor in de Yukon en leeft op wegbermen, langs stromende rivieren en in de bossen. Kan vliegen met een gematigde snelheid en op verschillende hoogten. Leeft in de buurt van cottonwood, wilgen en espen waar ze ook hun voornaamste voedsel vandaan halen.
 20. Townsend’s Solitaire, juni, Dawson City. Leeft ’s zomers in hoog gelegen gebieden en ’s winters in laag gelegen gebieden. Zoals de naam al zegt leeft deze vogel met uitzondering van de paartijd solitair. Dan wordt een nest op de grond, tussen boomwortels of tussen rotsen gemaakt, liefst in de buurt van genoeg voedsel zoals insekten en bessen van planten zoals de Juniper of de Dwerg Mistletoe.
 21. Sandhill Crane’s, juni, Fairbanks. Deze grote grote kraanvogels leven in grote groepen meestal en een paar blijft levenslang bij elkaar, in het wild kan dit 30 jaar zijn. Het zijn statige vogels die op grote hoogten kunnen vliegen en enorme afstanden tijdens hun migratie afleggen. Migratie van Noord Alaska tot in Mexico is geen uitzondering. Elk jaar komen ze terug langs dezelfde weg en verblijven ze telkens enkele dagen op dezelfde velden waar ze leven van insekten, wormen, kleine waterdieren en zaden. Het zijn echte omnivoren.Ze kunnen tot 127 cm hoog worden en bouwen tijdens de paartijd een plat nest waarin 2 eieren worden uitgebroed. Voorafgaand aan de paring wordt een bijzondere dans uitgevoerd waarbij de partners naar elkaar springen, voor elkaar buigen, met de vleugels klappen en luide kakelende geluiden maken.
 22. Golden Eagle in vlucht, juni, Deep Creek. Zie ook nr. 1
 23. Bald Eagle, juli, Homer, zie ook nr. 2
 24. Bald Eagle, juli, Homer, zie ook nr. 2
 25. Magpie, juli, Hope. De Magpie is een vogel die tot 50 cm groot kan worden en meestal leeft in de buurt van koeien en schapen omdat daar vele insekten op af komen hetgeen weer een voedselbron voor de Magpie is. Naast insekten leeft de Magpie van zaden, fruit en resten van kleine dieren. Zij blijven in hetzelfde gebied en leven meerdere jaren met dezelfde partner waarmee ze een hangend kokervormig nest bouwen en 5-8 jongen voortbrengen. De kleurijke blauwe tot groene staarveren zijn tijdens de vlucht als een waaier uitgespreid
  wat een bijzonder mooi gezicht is met name als de zon erop schijnt.
 26. Western Wood Pewee, juli, Whittier. Kleine vogel die dode bomen of takken nodig heeft om zijn lied te laten horen om daarmee vliegende insekten te lokken die het grootste deel van zijn dieet vormen. Komt meestal op dezelfde boom of tak terug om opnieuw voedsel te lokken. Migreert over flinke afstanden en kan voorkomen tot in Zuid-Amerika. De naam is afkomstig van het pee-wee geluid wat hij maakt. Maakt komvormig nest waarin 2-4 eieren worden uitgebroed en beide partners zorgen voor het voedsel van de jongen. Helaas krimpen de aantallen momenteel met ca. 1% per jaar zonder bekende reden.
 27. Glaucous Gull, juli, Whittier. Leeft in grote kolonies op rotsen, niet bewoonde eilanden en bij toendra meren. Is de minste grijs gekleurde soort onder de meeuwen en bouwt een nest van bladeren, zacht gras en ander planten materiaal afgedekt met veren. Het nest wordt jaren achtereen gebruikt en elk jaar worden 2-4 jongen geboren die door beide ouders gevoed worden. Leven van kleine visjes, water insekten, eieren van kleine vogels en kadaver resten. Blijvengewoonlijk het gehele jaar op de zelfde plaats.
 28. Bald Eagle in vlucht, juli, Valdez. Als nr. 2
 29. Willow Ptarmigan, juli, Dempster Highway. Deze bijzondere vogel, in dit geval een vrouwtje met jongen, heeft als bijzondere eigenschap dat de kleuren 3 x per jaar wisselen. In de winter krijgen ze een volledig wit verenpak en in de overige seizoenen is dat aanpepast aan de kleuren van het landschap. Ze nestelen op open toendra’s, gemaakt van takjes, bladeren, grassen en veren waardoor ze vrijwel onzichtbaar zijn. Hierin worden 5-14 eieren gelegd waarna het vrouwtje de jongen leert wat ze kunnen eten en waar ze het kunnen vinden. Het verenpakket is zodanig dat ze bijzondere koude condities kunnen overleven en ze migreren dan ook nauwelijks. Bouwen schuilplaatsen in de sneeuw. Leven van twijgen, bladeren, bloemen, knoppen en zaden. Zijn meestal alleen zichtbaar als ze in colonne wegen oversteken.
 30. Cabadian Bee, augustus, Nisga’a Highway. Veel voorkomende bij die normaal op bloemen en planten leeft maar nu even bij de rare gestrande Hollanders op bezoek kwam.

Reacties zijn gesloten.